حدیث روز/ توصیه امام علی(ع) هنگام داوری درباره دستخط کودکان دانش‌آموز