صدور حکم بازداشت 6 پلیس آمریکایی/ بودجه 20 میلیون دلاری برای کنترل خشونت پلیس