Honor 6 plus در انگلستان با قیمت ۳۰۰ یورو به فروش می رسد