با اعتباری بیش از ۹۰۰ میلیون ریال، ۵ رشته از قنوات شهرضا مرمت می‌شود