افزایش ظرفیت ناوگان ریلی رجا به یک هزار واگن/ میانگین عمر ناوگان راه‌آهن به 29 سال رسید