یک کارشناس: اعتکاف، تحمل مشکلات را برای افراد آسان‌تر می‌کند