استخدام ویژه در یک شرکت معتبر تولید سیم و کابل واقع در تهران