فیلم/ دهمین سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمان