از معرفی اسپانسر تا میزبانی هتل استقلال برای مسابقات توسعه واترپلو