چرخه معاینه سلامت دهان و دندان کودکان دبستانی امسال کامل می شود