سرپل ذهاب دو کشته و سه مصدوم بر جا گذاشت بر اثر تصادف