ائتلاف بین المللی: نیروهای عراقی، پیشرفت قابل توجهی ...