چرخه معاینه سلامت دهان و دندان کودکان دبستانی کشور امسال کامل می شود