کشته و زخمی شدن 15 تن در تیراندازی افراد مسلح به یک ...