بارش باران همزمان با روز پدر در پایتخت؛ کیفیت هوای سالم تهران در سه روز آینده