اسقاط بیش از 4000 خودرو در فروردین / خروج 80 هزار خودروی فرسوده سنگین تا پایان سال