ده جمله‌ای که پیامبر(ص) در یک روز درباره اوصاف علی(ع) بیان فرمود