استفاده از لفظ «امام خامنه ای» یکی از دلایل برکناری سعود الفیصل