اولین تصاویر از اسارت داعشی‌ها به دست نیروهای بسیج مردمی عراق