جلوی کتاب‌سازی‌ها باید در نمایشگاه کتاب تهران گرفته شود