دولت مصرف‌کننده اجناس داخلی باشد/ اعراب با سکوت خود شریک جرم آل‌سعود در یمن هستند