بازیکن تیم ملی روسیه از سانحه رانندگی جان سالم به در برد