امیرالمومنین(ع) در کنار تامین نان و آب مردم، غصه تربیت دینی آنها را می‌خورد+فیلم