پیام تبریک ظریف به وزیرخارجه جدید عربستان از نگاه فرانس پرس