ثبت‌نام بن‌ کارت‌های دانشجویی تا افتتاح نمایشگاه کتاب تمدید شد