فان خال: سال آینده رقیب چلسی برای فتح لیگ برتر خواهیم بود