عراقچی: امیدواریم در چند روز آینده، نخستین پیش‌نویس توافق جامع هسته‌ای نگارش شود