دکتر واعظی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم بازدید کرد