خبرگزاری مجلس مدعی شد: ردپای برخی مدیران شرکت های اینترنتی در خرید و فروش خطوط ثابت رند