اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی به مناسبت شهادت استاد مطهری در منطقه 5