اولین عکسی که از سیاوش خیرابی در مطبوعات چاپ شد+عکس