کاربران فیسبوک ۱۰ میلیون دلار را به زلزله زدگان نپال اهدا کردند