راز بازی بنیادکار لو رفت/ خرید بلیت‌ها کار چه کسی بود؟