عکسی از سجده کاپیتان پرسپولیس به خاطر بقا در لیگ برتر