اعطای سبد غذایی به ۱۰ میلیون محروم/ نباید پول، پول بیاورد