لیبی: اصابت خمپاره به مرکز اورژانس بنغازی، 7 کشته و ...