اظهارات پدری که پسرش در پورشه فرزند قلعه نویی درگذشت