گرد و خاک شماره 8/ این یک آزمون بزرگ برای دولت است/ به خواست مردم توجه کنید!