عذرخواهی رسمی اوباما/ آمریکایی ها موافق حمله پهپادها هستند