سپاهان برای رسیدن به جام استقلال خوزستان را گل باران کرد