قلعه‌نویی: روزی مشخص می‌شود چه کسانی استقلال رابه این روز انداختند/ خدا را شکر ضربه شکوری گل نشد