افراد مضطرب چه علایمی دارند/ سرطان و آلزایمر عوارض درازمدت اضطراب