استاندار نینوا: تروریست های داعش، صدها ایزدی را ...