برخورد با رفتار مسعود حسن‌زاده/ هیچ بازیکنی حق اعتراض ندارد