(تصویر) حال‌ عمومی‌ آیت‌الله‌ تسخیری رضایت‌ بخش اعلام شد