مکوندی: نفت مسجد سلیمان با تیم‌های دیگر در لیگ برتر قابل مقایسه نیست