دو عاملی که باعث شکست استقلال خوزستان برابر سپاهان شد