استقلال اهواز حریف قابل احترامی است/ به قهرمانی امیدواریم