چرا هیچ تهیه کننده‎ای در سینمای ایران ورشکست نمی شود؟