مرزبان: از حالا باید عدم حمایت را با حضور سیاه‌جامگان تقسیم بر دو کنیم